Wybrane problemy w stosunkach polsko-białoruskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Polska, Białoruś

Citation

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008 (6), s. 11-21.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego