Człowiek Gombrowiczowski i człowiek Ewangeliczny w teorii socjalizmu Leszka Nowaka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

Autor odnosi się do zagadnienia przedmiotu poznania w naukach społecznych z perspektywy opozycji indywidualizm-holizm. W ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego Leszek Nowak stoi na stanowisku indywidualizmu egzystencjalnego, w myśl którego rzeczywiste istnienie przyznawane jest wyłącznie bytom jednostkowym. W przeciwieństwie do tego Falkiewicz argumentuje na rzecz tezy o rzeczywistym istnieniu bytów ogólnych takich jak klasa, naród czy cywilizacja. W swoich rozważaniach autor szkicuje koncepcję człowieka, jaką można odnaleźć w tekstach Witolda Gombrowicza, gdzie społeczna całość wyłania się jako prawdziwie istniejąca siła mająca wpływ na działania jednostki.

Description

Sponsor

Keywords

nauki społeczne, indywidualizm ontologiczny, holizm ontologiczny, nie-Marksowski materializm historyczny, Leszek Nowak, social sciences, ontological individualism, ontological holism, non-Marxian historical materialism

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 13-22.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego