Widowiska poznańskie. Studia z historii teatru, dramatu i miasta

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"

Title alternative

Abstract

Omówione w książce teksty artystyczne, spektakle, biografie oraz społeczne zjawiska zostały przedstawione poprzez zderzenie tego co lokalne i uniwersalne, ukazanie dziejów miasta z perspektywy rozgrywających się w jego przestrzeni widowisk, odkrycie relacji łączących poznańskie formy życia społeczno-kulturalnego w różnych epokach ze zjawiskami ogólnokrajowymi i europejskimi. Przyjęcie takiej perspektywy sprawia, iż przywołane w tytule pojęcie ‘widowiska’ należy definiować – za Patricem Pavis – niezwykle szeroko, jako „to wszystko, co przeznaczone jest do oglądania”, w związku z czym „jako widowiskowe określa się to wszystko, co poddane jest oglądowi obserwatora zewnętrznego". Takie podejście pozwala na równorzędne potraktowanie spektaklu teatralnego, recitalu wokalno-instrumentalnego, manifestacji politycznej, rozruchów na tle religijnym, biograficznej (i publicznej) autokreacji artysty, wieczoru autorskiego, a także utworu dramatycznego zawierającego w swojej strukturze potencjał przedstawienia związanego ściśle z ideami kształtującymi wyobraźnię określonej miejskiej zbiorowości. Opublikowane w tym zbiorze szkice pokazują, w jaki sposób miejski kod kulturowy wpływał na kształt różnych form widowisk. Historia teatru i dramatu została w wielu fragmentach zestawiona z dziejami Poznania.

Description

Sponsor

Książka powstała dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Keywords

historia teatru polskiego, historia Poznania, motyw Ludgardy w literaturze polskiej, historia teatrów poznańskich, teatry poznańskie

Citation

Kurek K., Widowiska poznańskie. Studia z historii teatru, dramatu i miasta, Poznań 2018, s.305.

ISBN

978-83-65666-42-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego