Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Social Reception of Gender Mainstreaming at the Level of a Self-Government (The City of Olsztyn and Olsztyn Commune)

Abstract

The article focuses on the social reception of gender mainstreaming (assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programs, in all areas and at all levels to achieve gender equality) at the territorial self-government level. The author conducts the work study of a few cases in different cities – in Warszawa, Nysa, Giżycko and Olsztyn – where the local authorities tried to implement the idea of gender mainstreaming. Especially, the essay focuses on articles (published in local edition of „Gazeta Wyborcza” and „Debata”) and internauts’ comments related to those texts. The author describes the social reception of gender mainstreaming and estimates the possibility of introducing gender mainstreaming directives at the territorial self-government level in Poland.
Artykuł charakteryzuje realizację idei gender mainstreamingu w Polsce, a szczegółowo odnosi się do powołanie olsztyńskiej Rady oraz urzędu Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Ponadto zawiera analizę przekazów prasowych „Gazety Wyborczej” i „Debaty” oraz komentarzy internautów zamieszczanych na portalach Gazeta.pl oraz Debata.pl, dotyczących powyższej kwestii. Tym samym ukazuje społeczny odbiór wdrażania polityki równościowej na szczeblu lokalnym oraz retorykę charakteryzującą jej przeciwników i zwolenników.

Description

Sponsor

Keywords

gender, płeć, mainstream, Olsztyn, samorząd

Citation

Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 63-78.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego