G. Mikołajczyk-Lerman, Mężowie i żony - realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich (Recenzja)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Roczniki Socjologii Rodziny, 2007, tom 18, s. 249-254

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego