Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Central Asia: determinants of regional security

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie formalnych oraz nieformalnych wymiarów bezpieczeństwa regionalnego Azji Centralnej. Tekst wskazuje oraz empirycznie dokumentuje rozbieżność pomiędzy deklarowanymi oficjalnie a realizowanymi faktycznie funkcjami struktur integracji regionalnej, a więc WNP, OUBZ i SOW. Tekst rozważa kolejno następujące problemy. Po pierwsze, przebieg instytucjonalizacji regionalnej integracji w Azji Centralnej po upadku Związku Radzieckiego. Po drugie, wymiary formalnej i nieformalnej współpracy państw regionu. Po trzecie, zjawisko niebiurokratycznego zarządzania regionem. Po czwarte, reakcje WNP, OUBZ i SOW na zagrożenia terroryzmem, ekstremizmem i międzynarodową przestępczością zorganizowaną.
The aim of the paper is to analyze the formal and informal dimensions of regional security in Central Asia. The text indicates and empirically documents the discrepancy between the officially declared and actually implemented functions of regional integration structures, i.e. the CIS, CSTO and SCO. The text critically considers the following problems. First, the processes of the institutionalization of regional integration in Central Asia after the collapse of the Soviet Union. Second, the dimensions of the formal and informal cooperation of the countries in the region. Third, the phenomenon of non-bureaucratic management of the regional integration. Fourth, the reactions of the CIS, CSTO and SCO to the threats of terrorism, extremism and international organized crime.

Description

Sponsor

Keywords

Azja Centralna, bezpieczeństwo, WNP, OUBZ i SOW, Central Asia, security, CIS, CSTO, SCO

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 99-114.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego