Umowa międzynarodowa w sferze kultury - wybrane aspekty ustrojowo-prawne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Title alternative

International Treaties - Selected Systemic and Legal Regulations

Abstract

W artykule omówiono rolę bilateralnych i multilateralnych umów międzynarodowych w ochronie oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Wskazano na potrzebę respektowania zasady pacta sunt servanda w stosunkach międzynarodowych. W rozważaniach podkreślono, iż umowa międzynarodowa jest nie tylko źródłem the international law, ale i środkiem pokojowej współpracy między państwami i narodami bez względu na ich uwarunkowania społeczne oraz ustrojowo-prawne.
In this article discusses the role of bilateral and multilateral legal agreements in protection and popularization of cultural heritage. It indicated the principle of pacta sunt servanda in the international relations. In considerations emphasized that international treaty is not only source of the international law, but also peaceful means for cooperation between the states and nations without their social, systemic and legal circumstances.

Description

Sponsor

Keywords

umowa międzynarodowa, dziedzictwo kulturowe, prawo konstytucyjne, prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe

Citation

S. Kowalska, A. Kędziora, M.J. Śmiałek (red,), "Polacy na obczyźnie", WPA UAM, Poznań-Kalisz 2016, s. 221-235.

ISBN

978-83-65512-01-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego