Stan badań wpływów języka czeskiego na dialekt śląski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

State of studies on influence of Czech language on Silesian dialect

Abstract

Autorka artykułu przedstawia literaturę przedmiotową, związaną z wpływem języka czeskiego na język polski. Podkreśla potrzebę prowadzenia badań wpływu języka czeskiego na gwarę śląską. Oprócz wielu germanizmów w dialekcie śląskim znajdujemy dużą grupę bohemizmów. Znaczącą publikacją, która pomaga w tego typu badaniach, jest Słownik gwar śląskich, od 2000 roku opracowywany w Instytucie Śląskim w Opolu przez zespół pod redakcję Bogusława Wyderka. Do tej pory ukazało się 11 tomów.
Authoress of the article presents a literature related to the influence of Czech language on Polish language. She emphasizes need of carrying on with studies of influence of Czech language on Silesian dialect. Significant publication, which helps in those researches, is Słownik gwar śląskich. It is being published in Opole under the editorial of Bogusław Wyderka since 2000.

Description

Sponsor

Keywords

język czeski, Czech language, dialekt śląski, Silesian dialect, zapożyczenia, borrowings, interferencja, interference, bohemizmy, bohemisms

Citation

Bohemistyka XI, 2011, nr 1, s. 46–52.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego