Język polskiej debaty parlamentarnej

Title alternative

Language of Polish parliamentary debate

Abstract

Przedmiotem moich badań jest język polskiej debaty politycznej. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz znaczne zróżnicowanie wewnętrzne języka polityki, swoje analizy i badania skoncentruję na polskiej debacie parlamentarnej. Komunikacja parlamentarna obejmuje szczególne zdarzenia komunikacyjne: wygłaszane exposé i zaprzysiężenia, wystąpienia okolicznościowe, debaty dotyczące stanowienia, projektowania i uchwalania aktów prawnych, opracowywanie budżetu państwa, prowadzenie kampanii wyborczych. W ramach komunikacji parlamentarnej omawiane są problemy przywołujące różne aspekty życia społecznego: działanie służby zdrowia, rozwój ekonomiczny kraju, bezpieczeństwo Polaków w kraju i poza jego granicami, wydarzenia kulturalne oraz obchody świąt państwowych i rocznic.
The subject of my research is the language of Polish political debate. Area of the research is extensive and political language is very varied therefore, my analysis will be focused on the Polish parliamentary debate. Parliamentary Communication includes specific communication events: exposé and oaths, occasional speeches, debates on passing the law the state budget development, election campaigns. Within the framework of the parliamentary communication various aspects of social life are discussed: health service activity, country's economic development, security of Poles in the country and beyond its borders, cultural events and celebrations of national holidays and anniversaries.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej

Sponsor

Keywords

Polityka, Politics, Debata, Debate, Parlament, Parliament, Sprawozdanie stenograficzne, Stenographic report, Posiedzenie Sejmu, Session of the Sejm

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego