The Language of Soccer – a Sociolect or a Register?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

The theoretical framework of this paper is based upon the views of Polish and Anglo-Saxon sociolinguists on the concepts of sociolect and register. In the main section the author gives a brief overview of the language of soccer and distinguishes 10 subvarieties of this language, which differ from each other mainly in lexico-grammatical as well as stylistic features. Finally, the author attempts to categorize each of these subvarieties as either a sociolect or a register.
Abstrakt (Język piłki nożnej – socjolekt czy rejestr?). Podstawę teoretyczną rozważań w niniejszym artykule stanowią poglądy polskich i anglosaskich socjolingwistów dotyczące pojęć socjolektu i rejestru. W zasadniczej części tekstu autor charakteryzuje pokrótce język piłki nożnej, wyróżniając 10 pododmian tego języka, które różnią się między sobą głównie pod względem leksykalno-gramatycznym, jak również stylistycznym. Na koniec zostaje podjęta próba zaszeregowania każdej z omówionych pododmian do grupy socjolektów bądź rejestrów.

Description

Sponsor

Keywords

Language of soccer, Sociolect, Register, Socioliguistics

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.21-32

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego