Historia wykorzystywania dokumentów osobistych w socjologii

Loading...
Thumbnail Image

Date

1995

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

History of use of personal documents in sociology

Abstract

The paper outlines brief historic information on the engagement of research techniques in social sciences which make use of personal documents, particularly since W.J. Thomas's and F. Znaniecki's work. It also gives an account of the beginning of the development of psychobiographic documents.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 57, 1995, z. 3, s. 123-128

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego