O bólu. Pięć rozważań w poszukiwniu autora

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

On pain. Five reflections in search of an author

Abstract

What is the language for talking about the philosophy and literature of pain? Can human pain be expressed in words, and if so, to what extent? De Maupassant, Schopenhauer, Nietzsche, Valéry, Jünger, Kafka, Gombrowicz: seven writers in five discussions devoted to the question of expressing the experience of pain in selected texts from the fields of philosophy and literature, in the context of 20th-century processes of secularisation.
Jakim językiem mówi o bólu filozofia i literatura? Czy ludzki ból można wypowiedzieć słowami - i w jakim stopniu? De Maupassant, Schopenhauer, Nietzsche, Valéry, Jünger, Kafka, Gombrowuicz: siedmiu autorów w pięciu rozważaniach poświęconych kwestii wyrażalności doświadczenia bólu w wybranych tekstach filozofii i literatury,w kontekście dwudziestowiecznych procesów sekularyzacyjnych.

Description

Sponsor

Keywords

ból, literatura, filozofia, de Maupassant, Schopenhauer, Nietzsche, Kafka, Valéry

Citation

Musiał Ł., O bólu. Pięć rozważań w poszukiwniu autora, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s.132.

ISBN

978-83-232-3078-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego