Modele teoretyczne we współczesnej filozofii politycznej liberalizmu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Odwoływanie się w filozofii politycznej do wyidealizowanych konstruktów jednostki i grupy społecznej rodzi wiele pytań. Jaki jest zasięg ich występowania? Czy budowanie modeli, które podkreślają pewne ludzkie i społeczne czynniki z pominięciem innych, jest dopuszczalne - jakie racje stoją za takim "deformacyjnym" podejściem" Czy takie konstrukty przydają się do wyjaśniania, lepszego zrozumienia lub bardziej adekwatnej oceny zjawisk zachodzących w świecie społecznym? czy nie pojawia się w tej sytuacji ryzyko traktowania sztucznych konstruktów jako rzeczywistości lub utraty z pola widzenia ludzkiego i społecznego konkretu?

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przybysz, Piotr, Modele teoretyczne we współczesnej filozofii politycznej libaralizmu, 2006, ss.151.

ISBN

978-83-929763-9-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego