PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Alexander Brostl, Ján Klućka, Ján Mazák, Ústavny Súd Slovens kej Sepubliky. (Organizada, proces, doktrina), [Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej. (Organizacja, proces, doktryna)], wyd. Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej przy wsparciu programu PHARE, Koszyce 2001, ss. 162.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 3, s. 295-298.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego