Opowieść o wodzie, piasku i ludziach: rola wody w życiu społecznym miast-oaz Królestwa Szan Szan

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The water, the sand and the folk: understanding the role of water in the social life of the oasis-cities of Shan Shan Kingdom

Abstract

Celem rozprawy jest przedstawienie relacji pomiędzy władzą polityczną a gospodarką wodną w antycznym Królestwie Szan Szan, które istniało na terenie współczesnego Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur Chińskiej Republiki Ludowej. Odwołując się do teorii „społeczeństw hydraulicznych”, zaproponowanej przez Karla Wittfogela, praca przedstawia model systemu władzy, którego jednym z filarów było zapewnienie bezpieczeństwa wodnego społeczeństwu rozwijającemu się w jednym z najsuchszych regionów na świecie. Model ten jest weryfikowany w oparciu o analizę danych archeologicznych i historycznych. Szczególną rolę odgrywają dane archeologiczne pozyskane poprzez analizę zobrazowań satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości. Zweryfikowany i uszczegółowiony model przedstawia społeczeństwo, którego poszczególne elementy systemu politycznego były nastawione na zapewnienie maksymalnej stabilności politycznej, gdyż jakikolwiek okres niepokojów społecznych mógłby doprowadzić do utraty możliwości utrzymania skomplikowanego sztucznego systemu gospodarowania wodą – bez którego zapewnienie bezpieczeństwa wodnego (wliczając w to zapewnienie dostępu do wody poszczególnym gospodarstwom domowym oraz zależnemu od irygacji rolnictwu) byłoby niemożliwe.
The dissertation presents the complex relations between the political system and water management of the ancient Shan Shan Kingdom (which flourished in contemporary the Xinjiang Uygur Autonomous Region of the People’s Republic of China). The research revolves around verification and refinement of the model of relations of power, which is inspired by “hydraulic societies” theory, proposed by Karl Wittfogel. The model has been based on the premise that the administrative apparatus maintained the political power by providing water security to the general population. Verification of the model is centred on archaeological and historical sources, with a special focus on very high-resolution satellite imagery. The research indicated that the society of the Shan Shan Kingdom had a political organization with was centred around providing social stability. This might be caused by the common understanding, shared by the elites and the commoners, that any period of social strife could lead to catastrophic failure of the water management system. Such negligence of the hydraulic infrastructure would be catastrophic for the society as the whole because without access to water (for both households and agriculture), sustaining populous oases would be impossible.

Description

Wydział Archeologii

Sponsor

Keywords

relacje władzy, relations of power, zarządzanie wodą, water management, bezpieczeństwo wodne, water security, Azja Środkowa, Inner Asia, Kotlina Kaszgarska, Tarim Basin

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego