RECENZJE i NOTY - Alicja Puszka "Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego a’ Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Edukacyjne, nr 28, 2013, s. 380-386

ISBN

978-83-232-2731-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego