Metody estymacji rozkładów opóźnień czasowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1975

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Estimation Methods of the Lag Distribution

Abstract

The author deals with the principle estimation methods of the lag distribution. The lag estimation with help of the interpolation polynomial and with help of the Pascal distribution has been broad discussed.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 2, s. 133-146

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego