O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Książka, którą trzymają Państwo w ręku,jest owocem współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy, połączonych wspólną pasją - badaniami nad językiem i komunikacją. Znajdą tu Państwo teksty napisane przez filozofów i kulturoznawców, psychologów i pedagogów,logopedów i językoznawców, ujmujące w sposób różnorodny i komplementarny problematykę utrudnień i zakłóceń w procesie porozumiewania się.Dla niektórych autorów źródłem trudności w porozumiewaniu się jest niedoskonałość samego języka jako narzędzia komunikacji czy też reprezentacji, dla innych - proces chorobowy,deformujący język i utrudniający przez to wzajemne zrozumienie, dla jeszcze innych - trudna sytuacja komunikacyjna bądź kultura współczesna, nastawiona bardziej na mówiący przedmiot niż na mówiącego człowieka. Wszystkie te podejścia nie wykluczają się wzajemnie, raczej wzajemnie się uzupełniają i inspirują do refleksji nad złożonością, a zarazem kruchością procesu porozumiewania się.

Sponsor

Keywords

Citation

O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, 2011, s. 231.

ISBN

978-83-62243-52-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego