Praktyki pogrzebowe na Kos w późnej epoce brązu w kontekście południowo-wschodniej Egei i świata mykeńskiego

dc.contributor.advisorCzebreszuk, Janusz. Promotor
dc.contributor.authorDudlik, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-04-19T08:12:49Z
dc.date.available2021-04-19T08:12:49Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionWydział Archeologiipl
dc.description.abstractKos, podobnie jak inne wyspy Dodekanezu, było włączone w rozległą sieć kontaktów i wpływów kulturowych przez całą epokę brązu. Wśród tych najważniejszych wspomnieć należy związki ze społecznością mykeńskiej Grecji, której wpływy są widoczne niemal we wszystkich najważniejszych sferach życia mieszkańców Kos: rytuale, stylu architektonicznym i wytworach użytku codziennego. Najbardziej znaczące są jednak analogie w obrządku pogrzebowym – gdzie refleksja nad zachowaniami społecznymi jest kluczowa dla scharakteryzowania tożsamości mieszkańców wyspy. Niniejsza praca ma na celu analizę obrządku pogrzebowego społeczności zamieszkującej Kos w później epoce brązu (LBA II – LH IIIC Middle) oraz jego kontekstualizację w ramach sytuacji kulturowo politycznej regionu. Ich podstawą jest materiał archeologiczny z głównych cmentarzysk wyspy – Eleony i Langady, w uzupełnieniu o dane z pojedynczych stanowisk funeralnych. Z wykorzystaniem narzędzi teorii entanglement oraz koncepcji obrządku pogrzebowego jako usytuowanych w kontekście wyborów społecznych, scharakteryzowane zostały cechy mykeńskiego rytuału funeralnego mieszkańców Kos oraz procesy przejmowania i odpowiedzi na kulturę helladzką przez lokalną społeczność, głęboko zakorzenioną we własnej tradycji. Praca, wykorzystując dane archeologiczne z regionu Dodekanezu, przyczynia się także do zdefiniowania sposobów partycypowania społeczeństwa Kos w nowej sytuacji polityczno-kulturowej okresu późnej epoki brązu, zdominowanej przez kulturę mykeńską.pl
dc.description.abstractDuring the Bronze Age period, Kos, together with the other Dodecanese archipelago islands, was involved in well-developed systems of cultural interactions. Of those, the impact from the Greek mainland was particularly meaningful. According to the data, from LH IIIA2 until LH IIIC, the most important diagnostic features of Mycenaean identity, except for the language and ideology of power, were adopted by the Koan community. Strongly manifested is the quantity of Mycenaean or Mycenaean-type artefacts, and the evidence for Mycenaean mortuary practices. The latter is particularly important, since the social choices reflected in the funerary ritual can provide us a valuable insight into the local identity. The PhD dissertation analyses the burial data of the community living on Kos during the Late Bronze Age (LBA II – LH IIIC Middle). Of these, the material culture from the cemeteries of Eleona and Langada is studied directly, while published data is used to contextualize the additional sites. The research questions are raised and analyzed utilizing the approaches of entanglement and mortuary ritual as situated human action. The thesis aims to provide wider interpretations of how Koan Mycenaean funeral rite can be characterized in the context of adapting and responding to the exogenous impacts by a community still profoundly rooted in its own cultural tradition. The work also contributes to defining how Koan society participated in the new political and cultural situation of the Late Bronze Age, dominated by the Mycenaean culture.pl
dc.description.sponsorshipSponsored by grant from the National Science Centre, Poland (project number 2017/27/N/HS3/01665).pl
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26239
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectKospl
dc.subjectkultura mykeńskapl
dc.subjectMycenaean culturepl
dc.subjectpraktyki pogrzebowepl
dc.subjectmortuary practicespl
dc.subjecttożsamość społecznapl
dc.subjectsocial identitypl
dc.titlePraktyki pogrzebowe na Kos w późnej epoce brązu w kontekście południowo-wschodniej Egei i świata mykeńskiegopl
dc.title.alternativeMortuary Practices on Kos during the Late Bronze Age in the Context of the South-Eastern Aegean and Mycenaean Worldpl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego