Autoprezentacja-manipulacja wrażeniem wywieranym na innych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-16

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Autoprezentacja, autopromocja i ingracjacja to podstawowe strategie wywierania wrażenia na innych w określonym celu. Ich świadomość może mieć znaczenie dla jakości komunikacji międzyludzkiej oraz efektywności w dążeniu do wyznaczonych celów

Description

Materiał dydaktyczny jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego i dydaktycznego. Zawiera zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, teorii wychowania. Wiedza o komunikacji międzyludzkiej i kompetencje społeczne są podstawą pracy w zawodzie nauczyciela oraz w zawodach, gdzie sukces zależy od umiejętności współpracy z innymi ludźmi, zdolności do osiągania consensusu i otrzymywania oryginalnych efektów własnych i wspólnych działań. Jest to również zakres wiedzy wspierający rozwój osobowości oraz kompetencje społeczne, dzięki którym możliwe jest pokonywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej.

Sponsor

Keywords

autoprezentacja, kompetencje społeczne

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego