Nowe porowate materiały oparte na grafenie – synteza i zastosowanie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

New porous graphene-based materials – synthesis and application

Abstract

Celem naukowym przygotowanej rozprawy doktorskiej pt. “Nowe porowate materiały oparte na grafenie – synteza i zastosowanie” było: (i) opracowanie nowej klasy nanomateriałów w wyniku chemicznej funkcjonalizacji tlenku grafenu (GO) wraz z (ii) pełną charakterystyką otrzymanych związków, a także (iii) użycie ich jako potencjalnych kompozytów mających zastosowanie jako: sensory oraz urządzenia magazynujące energię (kondensatory). Weryfikację przyjętej hipotezy przedstawiono w cyklu trzech publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, w tym dwóch prac oryginalnych i jednej pracy przeglądowej, składających się na niniejszą rozprawę. Praca doktorska opisuje syntezę oraz charakterystykę porowatych materiałów grafenowych poprzez kowalencyjną funkcjonalizację tlenku grafenu (GO). W pracy dokładnie zaplanowano struktury otrzymanych materiałów opartych na grafenie, aby poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji móc wykorzystać je w zastosowaniach związanych z monitorowaniem ludzkiego zdrowia bądź magazynowaniem energii. Zaprojektowano układy różniące się elastycznością poprzez osadzenie na powierzchni grafenu amin o różnej giętkości łańcucha węglowego. Dzięki temu otrzymane materiały mogły zostać wykorzystane do budowy bardzo czułych sensorów. Innym ciekawym podejściem było zaprojektowanie materiału opartego na grafenie, który mógłby zostać wykorzystany w magazynowaniu energii. W związku z tym postanowiono stworzyć elektrodę zbudowaną z materiału otrzymanego poprzez funkcjonalizację tlenku grafenu polimerem tiomocznikowym.
The research objectives of the dissertation entitled “New porous graphene-based materials – synthesis and application” were (i) development of a new class of low-dimensional materials by chemical functionalization of graphene oxide, (ii) the multiscale characterization of graphene-based materials as well as (iii) use of them as a potential components for a variety of technological applications, which include sensors and (micro)supercapacitors. Verification of the hypothesis was presented in a cycle of three publications in peer-reviewed journals of international recognition, making up this thesis, two of which were original research papers and one was a review. The dissertation focuses on the synthesis and characterization of porous graphene-based materials via covalent functionalization of graphene oxide. The structures of the obtained graphene-based materials were carefully designed through introducing additional functions, towards their use in applications related to human health monitoring or energy storage. Three graphene-based composites were designed and synthesized by chemical modification of graphene oxide with amines (a similar contour length and different rigidity). The as-obtained composites were used to fabricate devices for application in sensing, due to interesting flexibility of materials. Another interesting approach was to design a material based on graphene that could be used in energy storage. In this context, it was decided to fabricate an electrode for supercapacitors made of material obtained by functionalizing graphene oxide with a thiourea polymer.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

The research included in the following thesis was supported by funds from National Science Centre (grant PRELUDIUM no. 2016/23/N/ST5/00063 and grant SONATA BIS no. 2015/18/E/ST5/00188) and by grant no. POWR.03.02.00-00-I023/17 co-financed by the European Union through the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development. I am also grateful to French Embassy in Poland and Graphene Flagship (Core 1 project no. GA- 696656) for their financial support during my internships in Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires, France. Wielkopolska Centre for Advanced Technologies in Poznań and Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires in Strasbourg provided the infrastructure facility for the PhD research.

Keywords

grafen, graphene, tlenek grafenu, graphene oxide, materiały oparte na grafenie, graphene-based materials, sensory, sensors, superkondensatory, supercapacitors

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego