Z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2013r., II GSK 1965/11

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Prawa Rolnego, 2013 Nr 2 (13), s.195-199

ISBN

978-83-232-2718-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego