Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Aktualne zagadnienia pomocy jednostce w kryzysowych sytuacjach” (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 marca 2017 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Report from the International Scientific-PracticalConference „Aktualne zagadnie-nia pomocy jednostce w kryzysowych sytuacjach” (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brest (Belarus), 23-24 March 2017

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Edukacyjne, 2017, nr 44, s. 445-450

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego