Pedagogika, jako podstawa bycia człowiekiem i europejskiej cywilizacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Title alternative

Abstract

Jest to próba uczynienia z pedagogiki (paidei) podstawy bycia człowiekiem i rzeczywistości, poprzez odwołanie się do jej antycznych źródeł.
It is then the test of making with pedagogy (the paidei) the basis of being the man and the reality, across appeal to her the ancient sources.

Description

Sponsor

Keywords

pedagogika, pedagogy, edukacja, education, Paideia, Arete, arche, logos

Citation

Studia z Teorii Wychowania nr 1/2010, s. 32-54

ISBN

978-83-7489-299-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego