Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaźników z lat 2002-2007

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie źródeł finansowania bibliotek uczelni publicznych w Polsce, możliwości zdobywania dodatkowych funduszy oraz sposobów alokacji środków w ramach budżetów bibliotecznych. Informacje i przemyślenia ogólne zostaną w dalszej części poparte analizą finansowych wskaźników efektywności, wybranych z projektu „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce" (AFBN). Przegląd wartości wskaźników i ich zmian w latach 2002-2007 poprzedzono porównaniem projektu AFBN z międzynarodowymi zaleceniami i normami oraz doświadczeniami innych krajów w tym zakresie.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

EBIB Nr 8/2009 ,

ISBN

DOI

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego