Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku a termin ważności pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

dc.contributor.authorKrzanowski, Marcel
dc.date.accessioned2022-07-15T09:39:10Z
dc.date.available2022-07-15T09:39:10Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractNiniejszy artykuł porusza tematykę obowiązywania w czasie pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na jego łamach dochodzi do polemiki ze stanowiskiem sądów administracyjnych, uznających przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków za jedynie informacyjny oraz niewywołujący skutków prawnych. Autor przedstawia argumenty przemawiające za koniecznością przyjęcia odmiennej optyki, tj. uznania, że termin ten służy ograniczeniu obowiązywania w czasie decyzji administracyjnej. W pracy podejmowana jest również problematyka zgodności z Konstytucją obecnie obowiązujących rozwiązań. Chodzi o dopuszczalność określania w drodze aktu podustawowego elementów akcesoryjnych decyzji administracyjnej.pl
dc.description.abstractThis article deals with the issue of the validity period of the permit of the provincial officer for the protection of monuments. It questions the position of administrative courts, recognizing the expected date of commencement and completion of construction works at the monument entered in the register of monuments as only informative and without legal effects. The author presents arguments in favor of the necessity to adopt a different view, i.e., to recognize that this period serves to limit the validity of the administrative decision in time. The paper also deals with the issue of compliance of the currently binding solutions with the Constitution. It is about the admissibility of determining the accessory elements of an administrative decision by means of an act of lower rank.pl
dc.description.journaltitleZeszyt Prawniczy UAMpl
dc.description.number11pl
dc.description.pageof121pl
dc.description.pageto135pl
dc.identifier.citationZeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 121-135.pl
dc.identifier.issn2720-2526
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26897
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectprawo administracyjnepl
dc.subjectzabytek nieruchomypl
dc.subjectpozwolenie konserwatorskiepl
dc.subjectroboty budowlanepl
dc.subjectobowiązywanie w czasiepl
dc.subjectadministrative lawpl
dc.subjecthistorical real estatepl
dc.subjectpermit of the provincial officer for the protection of monumentspl
dc.subjectconstruction workspl
dc.subjectvalidity over timepl
dc.titlePrzewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku a termin ważności pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytkówpl
dc.title.alternativeThe expected date of commencement and completion of construction works on a monument and the validity period of the permit of the provincial officer for the protection of monumentspl
dc.typeArtykułpl

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
08_MARCEL KRZANOWSKI.pdf
Size:
374.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.47 KB
Format:
Plain Text
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego