Collective Memory: A Universal Phenomenon the Palestinian Collective Memory as a Case Study

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Pamięć zbiorowa: zjawisko uniwersalne. Pamięć zbiorowa Palestyńczyków jako studium przypadku

Abstract

This paper discusses the issue of collective memory as a phenomenon experienced by different human civilisations and nations. It attempts to explain the historical events that influenced the collective memory of different human populations over the course of history. It describes some of the examples of the deportation and exoduses of people, and the impacts they had on those people’s collective memories. Furthermore, the paper discusses the relationship between collective memory and globalisation. It then presents the Palestinian collective memory as a case study, and shows how the Palestinian culture and heritage has been affected by the 1948 Exodus. The paper attempts also to explain the channels and methods through which Palestinian collective memory is passed down the generations, and how this process is reinforced. Finally, it provides a number of recommendations and methods through which collective memory in general, and the Palestinian one in particular, can be protected and maintained across the various generations.
Artykuł omawia zagadnienie pamięci zbiorowej, potraktowanej jako zjawisko występujące w różnych cywilizacjach i doświadczanej przez różne narody. Próbuje wyjaśnić jakie wydarzenia historyczne wpływały na kształtowanie się pamięci zbiorowej różnych populacji w historii. W artykule opisano niektóre przykłady deportacji i exodusów a także to, jaki wpływ wywierały na pamięć zbiorową ludzi, którzy ich doświadczyli. Artykuł analizuje także związek pomiędzy pamięcią zbiorową i globalizacją. Następnie, w ramach studium przypadku przedstawia pamięć zbiorową Palestyńczyków, ukazując w jaki sposób Exodus z 1948 roku wpłynął na palestyńską kulturę i dziedzictwo. W artykule przedstawiono także próbę wyjaśnienia jakimi kanałami i metodami palestyńska pamięć zbiorowa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i w jaki sposób można ten proces wzmocnić. W konkluzjach przedstawiono zalecenia i metody służące ochronie i ocaleniu dla przyszłych pokoleń pamięci zbiorowej w ogóle, a palestyńskiej w szczególności.

Description

Sponsor

Keywords

collective memory, globalization, exodus, deportation, nakba, oral narration, pamięć zbiorowa, globalizacja, exodus, deportacja, al-Nakba, narracja ustna

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 203-220.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego