From semantic networks to dictionary structures

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Rys

Title alternative

Abstract

This paper investigates how thoughts become words, and to what degree semantic relationships between words can be captured in dictionaries. It analyses differences in the segmentation of the world by words, realisations of notions in parts of speech, and the lin- guistic appearance of event factors on the basis of five ethnic languages (Hungarian, Polish, English, French and German) as well as the planned language Esperanto. Semantic compo- sitionality as reflected in word derivation and formation contributes to the way the world is conceptualized in a given language. Traditional alphabetically ordered dictionaries contain less information for entries than data bases, although to know a word means to know the system of its semantic relations, the contexts, where it can be used. Finally, the structure of trilingual thematic dictionaries that include more of the semantic relations necessary for language acquisition is presented.

Description

Studium bada, jak myśli stają się słowami oraz jaki zakres semantycznych relacji między słowami można umieścić w słowniku. Analiza dotyczy różnic w segmentacji świata zawartej w słowach, realizacji pojęć w poszczególnych częściach mowy oraz językowej formy czynników wydarzeń na podstawie pięciu języków etnicznych (węgierskiego, polskiego, angielskiego, francuskiego i niemiec- kiego) oraz języka planowego esperanto. Semantyczna łączliwość, tak jak odzwierciedla się ona w słowotwórstwie, wpływa na sposób konceptualizacji świata w danym języku. Tradycyjne słowniki alfabetyczne zawierają mniej informacji na temat haseł leksykalnych niż bazy danych, chociaż w celu poznania słów potrzebna jest znajomość kontekstu, w jakim występują. Na zakończenie artykułu przedstawiono strukturę trójjęzycznych słowników tematycznych, które zawierają więcej semantycznych relacji potrzebnych dla przyswajania języka.

Sponsor

Keywords

semantic networks, dictionary stuctures, language and thought, language acquisition

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2012, tom 7, s. 115-128

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego