Sondaż w oczach polityków. Posłowie Sejmu RP o badaniach opinii publicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1995

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Results of publik opinion surveys in the eyes of politicians. Members of the Polish Parliament and results of the surveys

Abstract

The paper presents the results of an investigation carried out to determine how the public opinion and the knowledge learnt from the results of public surveys have influenced the members of the 2nd term Parliament of the Republic of Poland. The role of such surveys and their position among other sources of information expressing public opinion to the MPs has been analysed and the extent of the use of such knowledge determined. The degree of trust among members of the Polish parliament in the results of public opinion polls has been examined and their attitudes to the possibilities of manipulation in the survey investigated. Further, the views of the politicians with regards limitations put on the publication of survey results before elections and the possible use of pre-election surveys results in election campaigns has been presented. Finally, the opinion of MPs on the influence of such results on the attitudes and way of thinking of politicians and their electorates has been determined.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 57, 1995, z. 4, s. 145-157

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego