Przyczynki do rekonstrukcji klimatu w prahistorii i czasach historycznych na Pałukach w świetle interdyscyplinarnych badań łekneńskiego kompleksu osadniczego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Title alternative

Abstract

W oparciu o wyniki badań specjalistycznych z zakresu archeologii, badań historycznych i wieloaspektowych badań przyrodniczych (m.in. palinologia, dendrochronologia, klimatologia)omówiono przemiany klimatyczne na Pałukach - w północno wschodniej Wielkopolsce, od prahistorii - początku holocenu - do 2000 roku

Description

W tekście bogaty materiał porównawczy z zakresu badań historycznych, analizy palinologiczne i dendrochronologiczne; w tym liczne wykresy i zestawienia, szczególnie do przemian pogodowych w rejonie Łekna - Wągrowca od 1950 do 2000 roku

Sponsor

Keywords

Klimat, Climate, Pałuki, Klimat w historii, Klimat Polski, Palinologia, Klimatologia, Dendrochronologia, rekonstrukcja klimatu w prahistorii i czasach historycznych

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego