Supramolekularne interakcje w N-heterocyklicznych kompleksach typu gość-gospodarz - struktura krystaliczna, synteza i właściwości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Supramolecular interactions in N-heterocyclic host-guest complexes – crystal structure, synthesis and properties

Abstract

Rozprawa doktorska „Supramolekularne interakcje w N-heterocyklicznych kompleksach typu gość-gospodarz - struktura krystaliczna, synteza i właściwości” obejmuje cykl pięciu publikacji prezentujących nowe metody syntezy 6,6’’’’-dimetylo-2,2’;6’,2’’;6’’,2’’’-tetrapirydyny oraz jej kompleksów z manganem(II), żelazem(III), miedzią(I), miedzią(II), srebrem(I), platyną(II) oraz związków metaloorganicznych platyny(II) i platyny(IV) a także amidów adeniny. Zaprezentowano badania wpływu oddziaływań niekowalencyjnych na właściwości biologiczne, katalityczne, elektrochemiczne, absorpcyjne i luminescencyjne uzyskanych architektur supramolekularnych oraz ich przydatności w aspekcie konstruowania przełączników molekularnych. Ponadto przedstawiono badania motywów supramolekularnych opartych na wiązaniach wodorowych w donorowo-akceptorowych układach amidów adeniny.
Doctoral dissertation "Supramolecular interactions in N-heterocyclic guest-host complexes - crystal structures, synthesis and properties" includes a series of five publications presenting the new synthetic methods of 6,6 '' '- dimethyl-2,2'; 6 ', 2' '; 6', 2 '' '- quaterpyridine and its complexes with manganese(II), iron(III), copper(I), copper(II), silver (I), platinum (II) and organometallic compounds of platinum (II) and platinum (IV) and adenine amides. The studies present the effect of non-covalent interactions on biological, catalytic, electrochemical, absorption and luminescent properties of obtained supramolecular architectures and their use in terms of the construction of molecular switches. In addition, the studies show supramolecular motifs based on hydrogen bonds in the donor-acceptor systems of adenine amides.

Description

Wydział Chemii UAM

Sponsor

Keywords

oddziaływania supramolekularne, supramolecular interactions, ligandy polipirydynowe, polypyridine ligands, kompleksy, complexes, amidy adeniny, adenine amides

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego