Kościoły mniejszościowe w polityce władz PRL

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Religioznawcze

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest klasyfikacja rozmaitych strategii politycznych stosowanych przez władze PRL wobec mniejszości wyznaniowych. Proponowana klasyfikacja opiera się na dwóch kryteriach: czy kościoły mniejszościowe były wykorzystywane przez władze PRL w zwalczaniu Kościoła Katolickiego oraz czy kościoły te były faworyzowane przez władze PRL. Krzyżując te dwa kryteria otrzymujemy cztery odmiany polityki wyznaniowej prowadzonej przez władze PRL: polityka instrumentalizacji polega na tym, że dany kościoł mnniejszościowy świadomie godził się na odgrywanie roli narzędzia w zwalczaniu Kościoła katolickiego i odnosił z tego określone korzyści; polityka faworyzowania - dany kościół nie był przez władze wykorzystywany w zwalczaniu katolicyzmu, lecz pomimo tego był przez nie tolerowany; polityka manipulacji - dany kościół był wykorzystywany przez władze, lecz z tego tytułu nie odnosił żadnych korzyści; polityka prześladowania - dany kościoł nie poddawał się ani instrumentalizacji, ani manipulacji i tego powodu bywał prześladowany. Zaproponowana klasyfikacja pozwala zrewidować upowszechnione stereotypowe poglądy występujace w literaturze przedmiotu na politykę władz PRL wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce.

Description

Sponsor

Keywords

Protestantyzm, Mniejszości wyznaniowe, Polityka wyznaniowa, Manipulacja

Citation

Przegląd Religioznawczy, 2008, nr 3 (229), s. 133-142

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego