Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich

Title alternative

Abstract

Prezentowana książka jest zbiorem artykułów będących efektem interdyscyplinarnych badań terenowych przeprowadzonych na terenie Żuław Elbląskich w lipcu 2010 roku. Wspólną pracę nad udokumentowaniem żuławskich wyróżników kulturowych podjęli architekci, etnolodzy kulturoznawcy i pedagodzy z kilku ośrodków naukowych: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytetu Artystycznego z Poznania, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna i Uniwersytetu Gdańskiego podjęli trud zbadania i udokumentowania krajobrazu kulturowego Żuław. Podczas prawie dwutygodniowych warsztatów interdyscyplinarne zespoły badawcze przeprowadzały badania na terenie czterech gmin żuławskich – Stare Pole, Markusy Gronowo Elbląskie i Elbląg. W ramach projektu badawczego pod nazwą ,,Krajobraz kulturowy Żuław Elbląskich” przeprowadzano wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami dokumentowano zabytki kultury materialnej, inwentaryzowano zabytki budynków mieszkalnych oraz analizowano kroniki szkolne. Kilkadziesiąt wywiadów, rysunki i pomiary oraz bogata dokumentacja zdjęciowa i archiwalna to efekt badań, których część została zaprezentowana podczas konferencji współorganizowanej z Muzeum Archeologiczno Historycznym w Elblągu, która miała miejsce 26 listopada 2010 roku w Sali Staromiejskiej. Autorzy zamieszczonych w książce artykułów podjęli trud ukazania zróżnicowanych obrazów krajobrazu kulturowego Żuław Elbląskich tworzonego przez interakcje społeczności lokalnych w ostatnim półwieczu. Przeprowadzone badania ujmują kulturową rzeczywistość Żuław w kilku perspektywach wynikających ze specyfiki danej dziedziny – etnologii i antropologii kulturowej, pedagogiki oraz architektury.

Description

Recenzenci: - Prof. dr hab. Anna Szyfer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Prof. dr hab. Elwira Kryńska, Uniwersytet w Białymstoku - Prof. dr hab. Jerzy Stiller, Politechnika Gliwicka - Prof. dr hab. Bogumił Kaczmarek, Uniwersytet Zielonogórski

Sponsor

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zakład Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Keywords

Żuławy, Elbląg, Krajobraz kulturowy, Krajobraz społeczny, Kultura regionalna, Regionalizm, Dziedzictwo kulturowe, Tożsamość regionalna

Citation

ISBN

978-83-88400-63-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego