Oddziaływania probacyjne wobec osób w konflikcie z prawem (doświadczenia amerykańskie)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-04

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ministerstwo Sprawiedliwości

Title alternative

Abstract

Jednym z najbardziej zróżnicowanych i jednocześnie najdynamiczniej rozwijających się systemów probacji jest system amerykański. Artykuł przedstawia jego genezę, charakterystykę, podstawowe zasady oraz przykłady programów resocjalizacyjnych wykorzystywanych w obszarze probacji.

Description

Sponsor

Keywords

probacja, reintegracja, środowisko lokalne, kara, więzień

Citation

Probacja, nr 3-4, 2012, s. 92-115.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego