NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE OPARTYM NA WIEDZY

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Mirrors: Science and Knowlegde Society, pod red. Francesca Coniglionego (numer specjalny ,,Axiomathes. An International Journal in Ontology and Cognitive Systems’’ 19, 2009, nr 4, ss. 351-523)

Description

Sponsor

Keywords

artykuł recenzyjny, review article

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 307-314

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego