Problemfelder der literarischen Übersetzungsanalyse

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Lehr‐ und Übungsbuch für Studierende und Lehrende der Translationswissenschaft

Abstract

W podręczniku omówiono najistotniejsze teorie tłumaczeniowe, podejścia praktyczne do tłumaczenia literackiego i przykłady najnowszych rozwiązań problemów translatorskich. Składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów – lekcji obejmujących całość problematyki przekładu literackiego. Są to kolejno: 1. Ekwiwalencja, 2. Polisemia i izotopia, 3. Realia, 4. Symbole kulturowe, 5. Styl tłumaczenia (na granicy nieprzekładalności), 6. Język (socjolekty i dialekty), 7. Bliskość językowa, 8. Przekładalność matafory, 9. Intertekstualność w przekładzie literackim. Każdy rozdział zawiera omówienie konkretnego problemu przekładu literackiego, przykładowe teksty literackie, a także fragmenty tekstów literackich do przećwiczenia analitycznych umiejętności oraz bibliografię przedmiotową. Modelowe analizy ukazują strategie i rozwiązania translatorskie. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla studentów, jak i wykładowców.

Description

Sponsor

Keywords

teorie tłumaczeniowe, tłumaczenie literackie, problemy translatorskie

Citation

Sommerfeld B., Problemfelder der literarischen Übersetzungsanalyse. Lehr‐ und Übungsbuch für Studierende und Lehrende der Translationswissenschaft. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 184

ISBN

978-83-232-2910-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego