Indywidualizm kontra wspólnota

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Powszechnie przyjmuje się, że indywidualizm, silnie obecny w wielu współczesnych społeczeństwach, nie sprzyja nawiązywaniu i umacnianiu relacji społecznych, które sprzyjają tworzeniu wspólnot oraz gotowości do wspólnego działania i zaangażowania we własną społeczność lokalną.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

E. Włodarczyk, Indywidualizm kontra wspólnota, (w:) Katarzyna Segiet, Kamila Słupska (red.), Aktywna obecność człowieka w środowisku życia. Perspektywa edukacyjna i społeczna, Poznań 2020, s. 49-67.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego