Od sankcji do sankcji. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Islamskiej Republiki Iranu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

From sanctions to sanctions. United States policy towards Iranian Islamic Republic

Abstract

W artykule omówiono sankcje jako instrument wykorzystywany w polityce USA wobec Iranu. Zarzutami podnoszonymi przez USA wobec Iranu jest wspieranie terroryzmu oraz intensywnie rozwijany program atomowy. Po roku 2006 sankcje zostały nałożone także przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz embargo UE na zakup irańskiej ropy. Kolejne reżimy sankcji nie doprowadziły ani do zmiany polityki Iranu, ani do zmian politycznych w tym państwie. Ukazano problem skuteczności sankcji, zwłaszcza gdy nie wszystkie państwa godzą się na ich zaostrzenie a władze Iranu są zdeterminowane w dalszym rozwijaniu programu atomowego bez względu na koszty, potępienie i kolejne sankcje.
The article presents sanctions as an instrument in the United States policy to Iran. Washington accuses Iran for sponsoring terrorism and developing intensively its nuclear program. Since 2006 sanctions have been imposed by the United Nation’s Security Council and additionally and the European Union has imposed embargo on buying Iran’s oil. Each of these imposed sanctions regimes against Iran do not bring to a desirable change in Iran’s policy. The article focuses on the problem of sanctions effectiveness, especially in the situation in which not all states agree in imposing hard sanctions and Iran is strongly determined in further developing its nuclear program despite of costs and condemnation and further sanctions.

Description

Sponsor

Keywords

Stany Zjednoczone, United States, Iran, Iran, Sankcje, Sanctions

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1, ss. 109-124.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego