Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska1. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Quality, certification and peer review. Perceptions and misperceptions. Attitudes to peer review

Abstract

Ocena jakości publikowanych wyników badań naukowych jest sprawą pierwszorzędną. Niniejszy artykuł omawia różne projekty badawcze przeprowadzone w grupie wydawniczej Elsevier, które pomogą lepiej zrozumieć ocenę i stosunek do recenzji partnerskich (ang. peer review) wśród autorów i recenzentów oraz zastanowić się, w jaki sposób możemy usprawnić ten kluczowy mechanizm oceny jakości prac naukowych.
Assessing the quality of research is of critical importance. In this article various research projects conducted at Elsevier are discussed, which help us better understand the attitudes towards peer review and how we might improve this most critical of mechanism for assaying research quality.

Description

Sponsor

Keywords

peer review, referee systems, referee systems

Citation

Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 215-228

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego