Bezpieczeństwo edukacyjne dzieci cudzoziemskich jako element bezpieczeństwa kulturowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Educational Security of Foreign Children as an Element of Cultural Security

Abstract

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestię gwarantowania bezpieczeństwa edukacyjnego dla cudzoziemskich dzieci. Trudności po stronie uczniów, szkolnych administracji czy nauczycieli świadczą o tym, że nie można ich zignorować. Nie można też pominąć bezpieczeństwa kulturowego, będącego podstawą bezpieczeństwa edukacyjnego. Artykuł został podzielony na kilka głównych części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa kulturowego i edukacyjnego. Kolejne części zawierają próby wyszczególnienia obszarów wsparcia dla cudzoziemskich uczniów w celu podjęcia dyskusji na temat sytuacji cudzoziemskich dzieci w polskich szkołach.
The purpose of the article is to try to draw attention to the problems of ensuring educational safety for foreign children. Difficulties lying on the side of students as well as school and teachers mean that you cannot ignore the difficulties that they face. One cannot fail to mention cultural security, which is the basis for educational security. The whole article has been divided into several main parts. The first introduces the issue of cultural and educational security. In the following part, attempts were made to highlight the areas of support for foreign students in order to discuss the situation of foreign children in Polish schools.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo edukacyjne, cudzoziemcy, imigranci, cultural security, educational security, foreigners, immigrants

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2021, s. 111-125.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego