Turcja w Unii Europejskiej? Bilans korzyści i kosztów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Turkey in the European Union? Benefits and Losses

Abstract

Zasadnicza zmiana, jaka dokonała się w ciągu ostatniej dekady w podejściu do procesu integracji Turcji z Unią Europejską po obu jego stronach, skłania do refleksji nad samym sensem jego trwania, nad tym także, co każda ze stron zyska i straci w przypadku jego powodzenia oraz scenariuszami, jakie mogą dokonać w razie powodzenia lub fiaska negocjacji. Głównym celem pierwszej części tej analizy jest więc ukazanie korzyści i strat, jakie pełne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej przyniesie obydwu tym podmiotom, od ekonomicznych poczynając, poprzez polityczne, na społeczno-kulturowych, a więc najtrudniejszych do przewidzenia, kończąc. W kolejnych częściach artykułu przeprowadzona zostanie próba przewidzenia konsekwencji, jakie staną się udziałem każdej ze stron procesu akcesyjnego, w przypadku realizacji jednego z dwóch możliwych scenariuszy – powodzenia negocjacji, którego następstwem będzie przyjęcie Turcji w poczet członków UE bądź też coraz bardziej prawdopodobnego w opinii autorki fiaska negocjacji. Jednocześnie dokonane w poniższej analizie zestawienie kosztów i strat wskazuje, że coraz bardziej możliwy w realizacji staje się trzeci scenariusz, którego rząd premiera Recepa Tayyipa Erdoğana oficjalnie nie bierze w ogóle pod uwagę – pozostanie przy tak chętnie proponowanej przez kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angelę Merkel „jakiejś formie uprzywilejowanego partnerstwa”. To zaś oznaczało by dla Turcji sromotną porażkę, która może zaowocować przeorientowaniem jej polityki zagranicznej na muzułmańskich sąsiadów, w tym Iran i Syrię. Taki scenariusz oznaczałby z kolei fiasko tych koncepcji unijnej polityki zagranicznej, które zakładają odgrywanie przez UE roli wykraczającej swym zasięgiem poza geograficzne granice kontynentu europejskiego.
The aim of this article is the comprehensive analysis of possible benefits and disadvantages of Turkey’s European Union membership from the point of view of both of the sides of the accession process, and the attempt to predict the probable consequences of two political scenarios: accession of Turkey to the EU which is equivalent to being a full member with the same rights as remaining 27 countries, or the fiasco of Turkey’s accession process to the UE. The first part of this article contains the analysis of economic, political and sociocultural benefits that both of the sides will gain and the balance of the costs that each side will have to bear. The analysis that is being carried out in the second part of this article is concerned with possible consequences of ‘worst and best scenario’ fulfillment. However, as it is being shown in this part of article, between two mentioned above extremes there is one more possible way of progress of events: heavily supported by the chancellor of the Federal Republic of Germany Angela Merkel ‘privileged partnership’ for Turkey instead of full EU membership. How it has been repeatedly said by Turkish political leaders, none form of partnership should be even considered because offers of cooperation different from full EU membership are insult to Turkey. However, taking into consideration the fact that EU is still being affected by economic and political crisis, it may have not possibility to offer Turkey anything more than remaining the ‘status quo’. Possible results of this progress of events like Turkey’s turn to the Islamic neighbouring countries and European Union’s loss of a chance of attaching great importance to global geopolitics, are also taken into consideration.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, European Union, Turcja, Turkey

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 1, 2012, s.253-272.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego