Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

State’s internal security, ed. by E. Ura, S. Pieprzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2016, Nr 16, s. 201-205

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego