Reakcje Chara hispida L. na zabiegi rekultywacyjne z użyciem koagulantów żelazowych i glinowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Response of Chara hispida L. to restoration treatments using iron and aluminium coagulants

Abstract

Postęp eutrofizacji wód powierzchniowych wymaga podjęcia działań naprawczych mających na celu zatrzymanie, a najlepiej odwrócenie trendu negatywnych zmian jakości wód. Najpowszechniej stosowaną metodą rekultywacji zbiorników wodnych jest chemiczna inaktywacja fosforanów przy użyciu koagulantów na bazie żelaza lub glinu. Cechy chemiczne koagulantów, zwłaszcza niskie pH, stwarzają ryzyko powstania zaburzeń w biocenozie i środowisku abiotycznym. Celem badań było określenie reakcji ramienicy Chara hispida L. na zastosowanie koagulantów chemicznych. Gatunek ten często występuje w wodach eutroficznych, dlatego jest narażony na zabiegi rekultywacyjne. Skutkiem aplikacji koagulantów było zakwaszenie wody, które determinowało zmiany jakościowe wód i oddziaływało negatywnie na ramienice. Zakwaszenie zmieniało preferowane przez ramienice alkaliczne warunki środowiska i powodowało rozpuszczanie węglanowej inkrustacji, co w konsekwencji powodowało zburzenia równowagi wapniowo–magnezowej w wodzie. Zakwaszenie wody indukowało również rozpuszczalność i toksyczność glinu, zwiększając jego biodostępność. Wykazano, że C. hispida akumulowała glin wewnątrz komórek (stężenie 2,0 mg·g 1 suchej masy), co prowadziło do uszkodzenia struktur wewnątrzkomórkowych (rozpad chloroplastów) i odrywania komórek okorowania. Efektem wprowadzenia koagulantów wzrost barwy i mętności wody, co wpłynęło na zaburzenia dostępności światła. Skutkiem były zmiany wzorca wzrostu kosztem rozmnażania generatywnego. Wykazano, że stosowanie koagulantów w wysokich dawkach stanowi zagrożenie dla funkcjonowania C. hispida.
Restoration treatments stimulate processes that retrieve the natural diversity of the environment. One of the most commonly used method of water restoration is the chemical inactivation of phosphates using coagulants based on iron or aluminium. The chemical characteristics of coagulants, mainly the strongly acidic pH, pose a risk of disturbances in biocenosis and abiotic environment. Thus, the aim of the study was to determine the reaction of Chara hispida L. under the influence of coagulants. The selected species frequently inhabits eutrophic waters, what increase its exposure to restoration treatments. Direct and the strongest influence on charophytes resulted from water acidification. This determined further disturbances in water quality and caused negative consequences in C. hispida functioning. Acidification transformed alkalic environmental conditions and caused encrustation dissolution. This process led to calcium-magnesium equilibrium disturbances in the water. Acidification induced increasing solubility and toxicity of aluminium followed by easier bioavailability. It was demonstrated that aluminium was accumulated in charophyte cells which resulted in damage of intercellular structures and detachment of corticating cells. Simultaneously coagulants increased turbidity and water followed by light availability reduction. The growth pattern modification and generative reproduction reduction were the effects of water properties changes under influence of coagulants. The studies indicated that application of high coagulants concentration is dangerous for C. hispida functioning.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

ramienice, charophytes, koagulanty fosforu, phosphate coagulant, rekultywacja jezior, lake restoration, wzór wzrostu, growth pattern, bioakumulacja, bioaccumulation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego