Концептальнвіе взглдві политики обеспечения военной

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Polityka zapewnienia bezpieczeństwa militarnego

Abstract

После окончания эпохи биполярного противостояния мир отнюдь не был более безопасным. Уровень насилия никогда не достигнет нуля, поскольку он полностью уничтожает организованные насилие в жизни общества невозможно. В этих условиях интересы безопасности национальные государства требуют постоянной приверженности в этой области государственной политики, какова политика обеспечения военной безопасности. Статья новая, теоретический подход к политике обеспечения военной безопасности.
Po zakończeniu ery dwubiegunowej konfrontacji, świat nie stał się bynajmniej bezpieczniejszy. Poziom przemocy nigdy nie osiągnie zera, gdyż całkowite wykorzenienie zorganizowanej przemocy z życia społeczeństwa jest niemożliwe. W tych okolicznościach, interesy bezpieczeństwa państw narodowych wymagają nieustannego zaangażowania w tym obszarze polityki państwowej, jaką jest polityka zapewnienia bezpieczeństwa militarnego. Artykuł stanowi nowe, teoretyczne ujęcie polityki zapewnienia bezpieczeństwa militarnego.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2, s. 61-70.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego