O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

On Some Peculiarities of Polish Bike Sociolect

Abstract

Spośród licznych i godnych uwagi cech wyróżniających socjolekt rowerowy wśród odmian języka polskiego autor omawia fragment zawartego w nim językowego obrazu świata, który można rekonstruować za pomocą paradoksalnie brzmiącej metafory pojęciowej JAZDA NA ROWERZE TO BEZRUCH. Rozważania ilustrowane są ponad 50 uszczegółowieniami, takimi jak wisieć, siedzieć, stać i ich pochodnymi, a uzyskane wyniki interpretowane w ramach koncepcji Paula Feyerabenda dotyczącej historycznego rozwoju ludzkiej percepcji.

Description

Sponsor

Keywords

Socjolekt rowerowy, Językowy obraz świata, Koncepcja Paula Feyerabenda, Teoria metafory konceptualnej

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2010/2011, tom 5, s.101-110

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego