Sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofi i Prawa „Demokratyczne państwo prawa”, Augustów, 14–17 września 2014 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Report on the XXI Meeting of Chairs of the Theory of the Law and the Philosophy of Law: “A Democratic State of Law”, Augustów, 14–17 September 2014

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2015, Nr 10, s. 211-215

ISBN

978-83-232-2947-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego