Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Profesor Józef Baniak - znakomity socjolog religii, naukowy i medialny autorytet w sprawach dotyczących księży i eksksięży - jest Autorem wielu książek i artykułów dotyczących powołań kapłańskich. Prezentowana publikacja stanowi kontynuację tej problematyki. Specyfika zawodu osób duchownych w służbie kościelnej lub zakonnej nie tylko ze względu na obowiązujące ograniczenia wynikające ze składanych ślubów, zwłaszcza bezżenności (celibatu), jest przedmiotem szczególnego społecznego zainteresowania. Niełatwe do zdefiniowania pojęcie "powołania" budzi u postronnych szacunek i respekt, narażony na zderzenie z zachowaniami niegodnymi, wykraczającymi poza świeckie wyobrażenie "służby Bożej". Autor tego typu sytuacje nazywa kryzysem powołania. I o tym także jest ta książka. Prof.zw.dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska

Sponsor

Keywords

Citation

Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne, J.Baniak, ss.232.

ISBN

978-83-62243-25-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego