Stacje naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

W niniejszym monograficznym opracowaniu prezentujemy uniwersyteckie stacje naukowe, które w wielu przejawach działalności mają charakter wzorcowy. W stacjach naukowych realizowane są interdyscyplinarne badania środowiskowe oraz systematyczny monitoring środowiska przyrodniczego. Stacje zlokalizowane są na obszarach reprezentatywnych dla krajobrazów Polski północno-zachodniej oraz na obszarze Spitsbergenu środkowego (archipelag Svalbard). Przyjęta forma funkcjonowania stacji umożliwia realizację badań w zróżnicowanych warunkach środowiskowych umiarkowanej i polarnej strefy klimatycznej. Stacje są również miejscem realizacji zadań dydaktycznych, różnych form aktywności edukacyjnej, a ponadto promują nasz Uniwersytet poprzez współpracę z lokalną społecznością.

Description

Sponsor

Keywords

uniwersyteckie stacje naukowe, badania środowiskowe, monitoring środowiska przyrodniczego

Citation

Kostrzewski A., Stacje naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 200.

ISBN

978-83-232-3065-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego