Koń w antycznej Tracji. Sacrum, wyznacznik przynależności do elity społecznej, czy ulubione zwierzę?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej

Title alternative

Horse in ancient Thrace. Sacrum, the determinant of belonging to social elite, or a favourite animal?

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Tracja, Trakologia, Koń, Starożytność

Citation

Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, Lucyna Kostuch; Katarzyna Ryszewska (red.), Tom II, 2006.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego