Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych & Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Title alternative

Abstract

Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rozwój dzieci stanowi poważny temat dyskursu publicznego. Jest to dyskurs częściej potoczny niż naukowy. Do tego bardzo często prowadzony jest on w obszarze skrajności – albo uwypuklając i czasami demonizując zagrożenia albo też w utopijny sposób koncentrując się na korzyściach. Tekst, który przedstawiamy próbuje w sposób naukowy omówić zagadnienia wykorzystania TIK przez dzieci w weku przedszkolnym wskazując na czynniki, które są istotne i decydują o tym, czy takie wykorzystanie przyniesie korzyści, czy szkody. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż pomimo ważności problemu ilość prac naukowych go dotyczących jest relatywnie niska, w porównaniu choćby do prac dotyczących wykorzystania TIK przez preadolescentów i adolescentów.

Description

Sponsor

Keywords

ICT, dzieci przedszkolne, TIK, technologie informacyjno-komunikacyjne

Citation

Człowiek-media-edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków 2014, s. 305-319.

ISBN

978-83-7271-892-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego